Hakkımızda

Kooperatifimiz, sürdürülebilir tarımı bir öncelik haline getirerek, çiftçilerimizin ve toplumun refahını artırmak, doğal kaynakları korumak ve tarımsal sektörde uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlamak için çalışmaktadır. 

Tarım-gıda ekosisteminde sürdürülebilirlik için birlikte çalışmaktan mutluluk duyarız.

Kooperatifimiz, yeni teknolojiler ve iş modelleri geliştirerek tarımsal verimliliği artırmayı ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Toplumumuzun gıda güvencesini sağlamak için çiftçilerimize destek olmayı hedefliyoruz.

Çiftçilerimizin rekabet gücünü artırmak ve çevresel etkileri azaltmak için araştırma ve iş birliği projelerine odaklanmaktayız.

Eğer siz de sürdürülebilir tarım hedeflerimize katılmak ve kooperatifimizin sunduğu desteklerden yararlanmak isterseniz, bize ulaşarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Hizmetlerimiz

Projelendirme

Kooperatifimiz, sürdürülebilir tarım alanında başarılı projeler geliştirmek ve uygulamak için uzman bir ekip ve deneyimli çiftçilerle/kooperatiflerle bir araya gelir. Amacımız, tarımsal faaliyetlerinizi çevre dostu, verimli ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için özelleştirilmiş projeler sunmaktır. Tarımsal alanınızın özelliklerini dikkate alarak, doğal kaynakları koruyan, çiftçi/kooperatif gelirlerini artıran ve topluluk faydasını gözeten projeleri hayata geçiriyoruz.

İş Modeli Oluşturma

Sürdürülebilir tarıma geçişte etkili bir iş modeli, kooperatifimizin önemli odak noktalarından biridir. Deneyimli danışmanlarımız ve tarım uzmanlarımız, üye ve paydaşlarımıza uygun iş modelleri oluşturmak için birlikte çalışır. Bu modeller, katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi, organik tarım uygulamaları ve yenilikçi pazarlama stratejilerini içerebilir. Bu şekilde, çiftçilerimizin/kooperatiflerimizin uzun vadeli başarıya ulaşmalarına ve sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyoruz.

Kapasite Geliştirme

Kooperatif olarak, paydaşlarımızın tarımsal kapasitelerini geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Modern tarım ve en iyi uygulamalar konusunda eğitimler düzenliyor, yeni teknolojilerin benimsenmesini teşvik ediyoruz. Aynı zamanda, çiftçilerimizin/kooperatiflerimizin pazarlama stratejilerini güçlendirmek ve verimliliği artırmak için destekleyici programlar sunuyoruz. Böylece, kooperatif paydaşlarımızın rekabetçi bir tarım-gıda ekosisteminde başarılı olmalarına yardımcı oluyoruz.

Danışmanlık Desteği

Kooperatifimiz, paydaşlarımıza danışmanlık hizmetleri sağlamak için uzman kadrosuyla yanınızdadır. Tarımsal süreçlerde karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunarız. Tarım tekniklerinin iyileştirilmesi, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilirlik stratejilerinin uygulanması konularında paydaşlarımızı yönlendiririz. Amacımız, çiftçilerimizin/kooperatiflerimizin bilgi birikimini artırarak uzun vadeli başarıya ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

Eğitim Desteği

Sürdürülebilir tarımın temel taşlarından biri, çiftçilerin, kooperatiflerin ve tarım çalışanlarının bilgi düzeyini artırmaktır. Kooperatifimiz, düzenli eğitim programlarıyla, paydaşlarımızın tarımsal beceri ve bilgi düzeyini güçlendirmek için çaba sarf eder. Modern tarım uygulamaları, organik tarım teknikleri, çevre dostu tarım yöntemleri, pazarlama stratejileri, çiftlik yönetimi, finansal sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji gibi konularda eğitimler düzenleyerek, paydaşlarımızın tarımsal yetkinliklerini geliştirir ve sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunur.

Risk Yönetimi

Tarımsal faaliyetler belirli risklerle karşı karşıya olabilir. Kooperatifimiz, paydaşlarımıza risk yönetimi konusunda destek sağlayarak, olası riskleri azaltmalarına yardımcı olur. Tarımsal riskleri değerlendirir, uygun sigorta ve finansal araçlarla ilgili bilgilendirme yapar ve çiftçilerimizin/kooperatiflerimizin risklere karşı dirençli tarım uygulamaları benimsemelerini teşvik ederiz.

Değerlerimiz


Sürdürülebilirlik


Tarımsal İnovasyon

Öğrenme ve Sürekli İyileştirme

İş Birliği ve Dayanışma

Bölgesel Kalkınma

Cinsiyet Eşitliği

PROJE

 

Sürdürülebilir Tarım Köyü

 

Sürdürülebilir Tarım Bilimsel Ar-Ge Kooperatifi, çiftçileri, akademisyenleri, yenilikçi girişimcileri, tarım uzmanlarını, sürdürülebilirlik uzmanlarını, temiz teknoloji/iklim teknolojisi uzmanlarını, IT profesyonellerini, ekonomistleri ve başarılı iş geliştiricileri iş birliği çabasıyla bir araya getirmektedir. Bu kolektif, Çiftçi Deneyim Merkezi olarak bilinen öncü bir kavram olan Sürdürülebilir Tarım Köyü’nü kurmayı amaçlamaktadır.

Kurucu Ortaklarımız


Prof. Dr. Meltem Onay Yönetim Kurulu Başkanı


Selen İnal
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Ülkü Özeren (SIM Danışmanlık) Yönetim Kurulu Üyesi


Meltem Demirci Köknar
Kurucu Ortak


Olgay Demirci
Kurucu Ortak


Burcu Batur Sütçüoğlu
Kurucu Ortak


Tayfun Bahsi
Kurucu Ortak