Sürdürülebilir Tarım Bilimsel Ar-Ge Kooperatifi, çiftçileri, akademisyenleri, yenilikçi girişimcileri, tarım uzmanlarını, sürdürülebilirlik uzmanlarını, temiz teknoloji/iklim teknolojisi uzmanlarını, IT profesyonellerini, ekonomistleri ve başarılı iş geliştiricileri iş birliği çabasıyla bir araya getirmektedir. Bu kolektif, Çiftçi Deneyim Merkezi olarak bilinen öncü bir kavram olan Sürdürülebilir Tarım Köyü’nü kurmayı amaçlamaktadır.

Bu Köy’ün temel amaçları şunlardır:
• Geleneksel tarımdan sürdürülebilir üretim uygulamalarına geçişi kolaylaştırmak,
• Tarım ile enerji, su, dijitalleşme ve temiz teknolojiler gibi ilgili alanlarda inovasyonu teşvik edecek bir Yaşayan Laboratuvar oluşturmak,
• Çok paydaşlı bir yönetim yaklaşımı aracılığıyla yeni iş modeli geliştirmek.

Sürdürülebilir Tarım Girişimciliği Yolculuğu üç temel bileşenden oluşmaktadır:

Ön Kuluçka Merkezi:
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesinde bulunan araziler, ‘yaşayan laboratuvar’ın ilk uygulamasına ev sahipliği yapacaktır. Bu girişim, yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmek üzere tasarlanan Ön Kuluçka Programı ile birlikte yürütülecektir. Ön Kuluçka Programı’nın başarılı mezunları, belirli kriterleri karşılamaları halinde İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (ITTM) tarafından sunulan Kuluçka Programı aracılığıyla girişimcilik çabalarını ilerletmeye hak kazanacaktır.

Kuluçka Merkezi:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesinde bulunacak Ön Kuluçka Merkezi, ilgili paydaşlarla işbirliği içinde, İzmir Ticaret Borsası’na bağlı bir kuruluş olan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (ITTM) ile ilişkilendirilerek Uydu Kuluçka Merkezi olarak faaliyet göstermeye hazır hale getirilecektir.

Çiftçi Deneyim Merkezi:
Çiftçi Deneyim Merkezi kavramı şunlara odaklanacaktır:
• Tarımsal faaliyetleri özelleşmiş AgriPV ürünleri ile entegre etmek (seçilen ürünler daha sonra belirlenecektir),
• Seracılıkta ihtiyaç duyulan ısı ve elektrik üretimi için gelişmiş jeotermal teknolojisini kullanmak,
• Sürdürülebilir su temini için deniz suyu ters ozmoz (RO) sistemi uygulamak,
• Kadınlar ve çocuklara yönelik yenilikçi Sanal Gerçeklik (VR) eğitim modülleri geliştirmek,
• Aileleri sürdürülebilir seçimler yapmaya teşvik etmek için Oyunlaştırılmış bir Uygulama oluşturmak,
• Yerinde dijital izleme sistemine entegre edilmiş Journey Uygulaması‘nı tasarlamak.